Hệ thống máy Veneer

Máy may Veneer - MH1114

Máy may Veneer - MH1114

Liên Hệ: 0973.559.099

Máy may veneer MH1109

Máy may veneer MH1109

Liên Hệ: 0973.559.099

Máy lạng ngang - Veneer MH1142

Máy lạng ngang - Veneer MH1142

Liên Hệ: 0973.559.099

Máy lạng ngang Veneer - BB1226A

Máy lạng ngang Veneer - BB1226A

Liên Hệ: 0973.559.099